Historische gegevens


Historische gegevens (en soms ook toekomstige gegevens, bv. aangekondigde bevoorradingsproblemen in de toekomst) kunnen opgevraagd worden door in een fiche op de datum rechtsboven te klikken en de gewenste datum te selecteren.

screenshot

Opgelet: Sommige velden in SAM hebben geen temporeel aspect en dus steeds een identieke - actuele - inhoud, welke datum ook gekozen wordt.


Door op het pijltje rechts van de datum klikken worden de verschillende geldigheidsintervallen weergegeven die horen bij het basisobject van de fiche.

screenshot

Zodra de inhoud wijzigt van een veld dat zowel rechtstreeks hoort bij het basisobject als een temporeel aspect heeft, begint een nieuw geldigheidsinterval.
Door op een geldigheidsinterval te klikken wordt de toestand weergegeven op de eerste dag in het geselecteerde geldigheidsinterval.

Opgelet: Fiches bevatten vaak velden die niet horen bij het basisobject van de fiche, maar bij geassocieerde objecten. Deze geassocieerde objecten hebben hun eigen geldigheidsintervallen die niet weergegeven worden in de lijst met geldigheidsintervallen van het basisobject.

Zo zijn bijvoorbeeld in de verpakkingsfiches (AMPP) de geldigheidsintervallen van de bevoorradingsproblemen niet opgenomen in de globale lijst met geldigheidsintervallen omdat de bevoorradingsproblemen in afzonderlijke objecten worden bijgehouden die niet behoren tot de basisobjecten van een verpakking (AMPP).

De geldigheidsintervallen van deze gekoppelde objecten kunnen wel geraadpleegd worden door rechts van de veldwaarde op het neerwaartse pijltje en vervolgens op het historiek-symbooltje rechtsboven te klikken in het subformulier dat zichtbaar wordt.

screenshot


Voor meer informatie over de historiek in SAM verwijzen we naar de documentatie.