Hoe zoeken?


De zoekfunctie van de SAM viewer laat toe te zoeken op merk, stof, code of alles (dwz. merk, stof, code, firma en paragraafnummer).

Zoeken op merk

U zoekt op (delen van) een merknaam van

Zoeken op stof

U zoekt op (delen van) een stofnaam van

Belangrijk: Het is niet mogelijk om niet-geneesmiddelen terug te vinden via de stofnamen van ingrediënten, aangezien de niet-geneesmiddelen niet gekoppeld zijn aan ingrediënten in SAM. Zoeken op vitamines geeft dus bijvoorbeeld enkel hits voor geneesmiddelen op basis van deze vitamines, ook al zijn er niet-geneesmiddelen op de markt met deze vitamines.

Zoeken op code

U zoekt op (delen van) volgende numerieke codes:

Zoeken op alles

U doorzoekt naast (delen van) merknamen, stofnamen en codes ook firmanamen en paragraafnummers.

Filters

In de linkermarge worden steeds alle treffers getoond in de SAM databank. Deze kunnen worden gefilterd op een categorie. Door bijvoorbeeld te klikken op de categorie 'Gecommercialiseerd' onder 'Verpakkingen' worden enkel gecommercialiseerde verpakkingen in de lijst met zoekresultaten weerhouden.